Vilda djur
Myskoxe

Hem Flodhäst Giraff Isbjörn Myskoxe Tiger Bildgalleri Webbringen

Levnadssätt

Vilande myskoxe, Alaska
Myskoxe
Utseende
Utbredning
Levnadssätt
Fortplantning
Myskoxe och
  människa

Bilder

Myskoxar lever i hjordar. På sommaren finns 5 till 15 djur per hjord och på vintern upp till 100 djur. I motsats till renar vandrar myskoxar inte långt, per dag går de omkring 2 km. Ett dominant djur leder hjorden framåt. Det spelar ingen roll om djuret är en hanne eller en hona. Mellan sommar- och vinterrevir är det bara några kilometer. I Norge stannar myskoxar alltid i samma område.

Myskoxar lever mycket socialt. De har ofta kroppskontakt med varandra och gör nästan allt i tätt samspel. Ibland tror man att hjorden är ett enda djur med många huvuden. Mat- och vilotider inträffar samtidigt för hela hjorden. Vid flykt springer de skuldra vid skuldra.

Blir myskoxar hotade av vargar eller björnar flyr de först till en kulle med lite snö. Sedan ställer de sig bredvid varandra i form av en hästsko med huvudet mot fienden. Blir det för mycket vargar bildar de en cirkel med alla ungdjur i mitten. Enskilda tjurar eller kor springer framåt och attackerar angriparen. Vargarna har bara chans mot attackerande myskoxar eller när de hittar en lucka i cirkeln.

Under parningstiden sker häftiga fajter mellan tjurarna. Först hotar de varandra med höga vrålljud och uppvisning av hornen. Sen springer de i 40 km/h rakt in varandra och stångar ihop pannbenen, i en kollision som kan höras på en kilometers avstånd. Detta upprepas upp till 20 gånger, till dess ena tjuren ger sig av. Få andra djur skulle överleva detta, men myskoxens panna är speciellt konstruerad för ändamålet. Träffar en tjur motståndaren med hornet i köttet får den dock ofta svåra sår som kan leda till döden.

Tjuren som bli besegrad i kampen skiljer sej mest från hjorden eller ansluter sej till flockar med andra tjurar. I hjorden förbli de bara när de visar underdånighet mot den dominanta tjuren. I juni börjar tjuren att uppvakta honan men parningen sker först i augusti.

© 2020 Vilda djur/Goxa.se

En del av Goxa.se


Källor: Wikipedia och Wikimedia Commons. Enligt GNU

Tidskrifter   Frimärken - Filateli   Svenska fjäll  Vojmådalen   Dagstidningar online   Sportgrodor   Webringar   Älg - skogens konung   Dikanäs - Kittelfjäll   Telefonnummer   Roliga bilder   Topplistor   Webblandning   Roliga historier   Dinmamma historier